Home Buradasınız/ GÜNCEL Buradasınız/ ÜZÜMLÜ BELEDİYESİ BORCUNA KARŞILIK ARSA VERİYOR

ÜZÜMLÜ BELEDİYESİ BORCUNA KARŞILIK ARSA VERİYOR

Erzincan İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleşti. Köylerde yapımı devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantılar beş gün sürdü. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Üzümlü Belediyesinin Erzincan İl Özel İdaresi olan toplam 1 Milyon 883 Bin 429 TL borcuna karşılık Belediyeye ait Yunus Emre Mahallesinde bulunan taşınmazların mahsup edilmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’na yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi ocak ayı toplantılarında alınan kararlar şöyle şu şekilde sıralandı; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi (f) bendi gereğince; İl Genel Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 215 sayılı kararı ile Karakaya Köy Tüzel Kişiliğine 25 (yirmibeş) yıl süre ile tahsis edilen Kureyşli Sarıkaya Köyü, Reso (Sarıçam) mezrasında bulunan sulu tarla vasıflı 1 pafta, 28 parsel, 2.875,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsisinin kaldırılarak, satışının yapılması için İl Encümenine yetki verilmesine, 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 5’inci, İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 8.maddesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği yapılması gereken İller Bankası 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere İl Genel Meclis Üyesi Adnan Yılmaz’a yetki verilmesine, isminin İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesine, TANAP tesislerinden İl Özel İdaresine aktarılan malzemelerden;Makine ve Ekipmanların saat/km yakıt tüketim miktarları Makine Çalışma Kartlarından tespit edilerek, Yakıt karşılığı araçların çalıştırılmasına, Yapılması planlanan yeni yol güzergahının uzunluğu yaklaşık olarak 2,22 km. olup eski güzergahtan 0,58 km. daha kısa ve geometrik standartları daha yüksektir. Çöpler Altın Madeninin Madencilik faaliyetleri ile çakışan Sabırlı Köy yolunun güzergah değişikliği yapılması planlanan kısmının yeni güzergahının onaylı projelerinin Anagold Mad. San ve Tic. A.Ş. tarafından zemine uygulanması, yolun asfaltlanması, trafik levhaları ve çelik bariyer konularak tüm güvenlik önlemlerinin alınması işlemlerinin yapılarak yolun kullanıma hazır hale getirilmesi, bu aşamaya kadar eski güzergahın trafik akış ve güvenliğinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sadece tüm eksiklikler giderilerek yeni yol güzergahının trafiğe açılmasından sonra eski yol güzergahında herhangi bir çalışmanın yapılabilmesi ve eski yolun yol ağından çıkartılarak yeni yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına, ayrıca projeye ek olarak Sabırlı Köyünde yeni yapılacak yol çalışmasında köye girişteki yeni mezarlık yolu altından geçen yola bağlantı yapılması ve söz konusu bağlantı yapılacak yolun da standartlara uygun olarak ilgili Anagold Mad. San ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmasına,
SYDV ÜYELERİ SEÇİLDİ
Merkez ve İlçelerinde 2021 yılında görev almak üzere, Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Enver Karağaç ve Mehmet Ylmaz, Refahiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Mehmet Tandıroğlu, Fikret SağırlI ve Ersan Kavlak’ın, Kemah Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Engin Çambeli ve Halil İbrahim Baran’ın, Üzümlü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Hikmet Tatoğlu, Selçuk Akdemir ve Ekrem Nalbant’ın, Tercan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Mustafa Yılmaz, Azim Acar ve Ayhan Toprak’ın, İliç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Mahmut Gün Mustafa Sağu ve Ruhan Zobi’nin, Kemaliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Selçuk Örnekçi, Selçuk Akgülve Ömer Kaymazoğlu’nun, Çayırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Orhan Genç ve Cengiz Yavuz’un, Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Hüsamettin Güney, Hüsnü AK ve Hüsnü Akça’nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine seçilmelerine,
Üzümlü İlçesi Karacalar Köyünde 13.03.1992 tarihinde meydana gelen deprem afetinden dolayı konutları yıkık-ağır derecede hasar gören afetzedelerden 7269 sayılı Kanun gereği hak sahibi kabul edilen ailelere yeni yerleşim yerinde afet konutları yapılmış ve teslim edilmiş olduğu belirtilerek Afet konutları yerleşim yeri planı içerisinde 136 ada, 3-4-5-6 ve 137 ada, 1 numaralı parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Afetzede Yerleşim Yeri Plan değişikliğinin onaylanmasına,
7- Erzincan İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerini teftiş eden Mülkiyet Müfettişi Murat Şener’in 111/67 sayılı 06.06.2012-15.12.2020 yıllarını kapsayan teftiş raporu okunarak İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan İlimiz İliç İlçesi Çaltı Köyü içme suyu ishale hattı yapımı işinin ödenek yetersizliği nedeniyle 2020 yılı çalışma programından çıkarılarak İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programında değerlendirilmesine,
Otlukbeli İlçe Temsilcisi Recep Gündüz, Kemah İlçe Temsilcisi Hüseyin Koçyiğit, Üzümlü İlçe Temsilcisi İhsan Topcu, Merkez İlçe Temsilcisi Hüseyin İlter, Kemah İlçe Temsilcisi Alican Binay Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Üzümlü Belediyesinin Erzincan İl Özel İdaresi ile araç kira sözleşmelerinden kaynaklanan 89.336,40 TL. ana para 36.093,15 TL gecikme zammı, 2018 yılı Bsk asfalt kaplama işinden dolayı 1.758.000,00 TL. olmak üzere toplam 1.883.429,55 TL. borcuna karşılık, Belediyeye ait Yunus Emre Mahallesi 131 ada, 2 Parsel, 130 Ada, 1 Parsel ve 647 ada, 4 parsel nolu taşınmazların toplam değeri olan 1.839.419,50TL karşılığında mahsup edilmesine, söz konusu iş ve işlemleri yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’na yetki verilmesine,
Merkez ve İlçelerdeki tarımsal sulama kanallarının mevcut hali ve yapılması gereken ek kanalların tespitlerinin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılmasına ve İl Genel Meclisine rapor halinde bilgi verilmesine,
2021 yılında çalıştırılacak 14 Mühendis, (6 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisi) 1 Mimar ve 1 Şehir Plancısı’na Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanacak olan 2021 yılına ait “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesi” ile belirlenecek ücret tavanları aşılmayacak şekilde 2021 yılında ödenecek aylık net ücretlerinin 4.250,00 TL.olarak belirlenmesine,
Ergan Dağı Kayak Tesislerinde 372 ada, 12 parsel ve 219 ada, 20 parsel üzerine 2.000 m2 oturumlu (bodrum kat, zemin kat, 1,2 ve 3 katlı) 5.000 m2 alana 100 yatak kapasiteli yüksek irtifa kapm eğitim merkezi, 1 adet aydınlatmalı (76*113) doğal çim yüzeyli futbol sahası,1 adet aydınlatmalı (76*113) sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 1 adet dörtlü soyunma odası yapılması için; İlave İmar Planı, İmar Tadilatı ve Proje yapımı için Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programına alınmasına,
İl Özel İdaresine ait Fatih Mahallesinde bulunan toplam 32 daireli lojmanların depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılması ve teftiş raporunda belirtilen personel lojman ihtiyacı da göz önünde bulundurularak, İlimiz Fatih Mahallesi 1508 ada, 11 parselde kayıtlı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü) 25 (yirmi beş) yıllığına tahsis edilen 4 adet lojmanın tahsisinin kaldırılmasına ayrıca bahse konu yıkım işi ile ilgili olarak teknik raporlar doğrultusunda gereğinin yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan yapılan veya yapılamayan işler ilgili olarak genel değerlendirmesinin İhtisas Komisyonları ve ilgili birim müdürlükleri ile birlikte yapılarak rapor halinde Meclise sunulması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
İl genelinde 2020 yılı sosyal tesis yatırım programında yer alan işlerin ne kadarının yapıldığı, yapılamayan kısımlarının ise neden yapılamadığı ile ilgili çalışmaların yapılması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine, oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

“Gözümüz Olun” Projesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni Düzenlendi

Erzincan’da huzur ve güven ortamının daha da arttırılması amacıyla Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, “Gözümüz Olun” …

Tanoğlu, Hukuki Süreç Başlattı

Erzincan’da faaliyet gösteren Ajans Erzincan isimli haber sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili olarak Erzincan Ticaret ve …