23 Haziran Pazar , 2024
Home Buradasınız/ İLANLAR Buradasınız/ T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Hizmet Alım İşi, Herkese Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

 • Ajansın İrtibat Bilgileri
  1. Adres: Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM
  2. Telefon ve Faks: 0442 235 61 11 / 0442 235 61 15
  3. Elektronik Posta Adresi: [email protected] [email protected]
 • İhalenin Konusu İşin
  1. Niteliği: Hizmet Alımı
  2. Türü: Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri Hazırlanması Hizmet Alımı
 • İşin yapılacağı Yer ve Süresi
  1. İşin Yapılacağı Yer: Erzurum-Erzincan-Bayburt il merkezi ve belirlenen ilçeler
 • İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler
  1. “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin
  2. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir.
 • İhale Dokümanlarının Temini

İhale dokümanı ve şartname Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresinde görülebilir. Mail ([email protected]) ya da Faks (0442 235 61 15) ortamında ihale evrakları istenilebilir
Teminatlar Sözleşme aşamasında sözleşme tutarının %6’sı oranında kesin teminat istenecektir. Bu iş için isteklilerden; ihale konusu işe ait teklif bedelinin %3’ünden az olmamak koşuluyla geçici teminat istenecektir.
Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih
Teklifler 19/10/2017 Perşembe günü saat 16:30’a kadar Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM       adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

 • “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları”, Madde 17, (h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.

                                       Basın No: 11026                                                            Yayın Tarihi: 05.10.2017

Diğer Haberler

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ

TERCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tercan …

İLAN

                              …