Home Buradasınız/ GÜNCEL Buradasınız/ İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantıları Tamamlandı

İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantıları Tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında beş oturumda yapıldı. Toplantılarda, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının yanı sıra, ilçe ve köylerde yapılması planlanan altyapı, içme suyu, yol ve içme suyu gibi çalışmalar ile ilgili kararlar alındı. Toplantıda alınan kararlar söyle; “İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.fıkrasında “Boş Memur Kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis kararı ile yapılır” Hükmü yer almaktadır.
İl Özel İdaresi Memur Norm Kadro listesinde boş olan, 1 adet 1.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine ihtiyaca binaen 1 adet 5. derece Mühendis kadrosu ihdas edilmesine,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Refahiye İlçesi Kayı Köyü 122 ada, 8 parsel numaralı 896,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Özel Mülkiyetli atıl durumdaki su değirmeninin kamulaştırılmasının yapılarak işlevlik kazandırılıp köylünün hizmetine sunulması için İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Otlukbeli İlçesi Ördekhacı Köyü, Çataksu Köyü ile Çatak Mevkii arasındaki 3 Km.lik yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınarak yeni yol güzergahı açılması işinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Kemaliye İlçesi Aslanoba Köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilebilmesi için İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi 2017 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Otlukbeli İlçesi Ambulans Garajı yapımı işi için ayrılan 55.000,00.-TL. ödeneğin Boğazlı Köyü kanalizasyon yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Çayırlı İlçesi Büyükgelengeç Köyü’nde meydana gelen sel afeti nedeniyle hak sahibi aileler için (18 Konut ve 19 Ahır) 7269 sayılı kanun gereği yürütülen yer seçimi çalışmalarında köy sınırları içinde kadastroda tescil harici alan ile mülkiyeti mera vasıflı 257 ve 332 parsel numaralı taşınmazlarda 2.9 ha lık alanda toplu yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere hazırlanan Büyükgelengeç Afetzede Yerleşim Yeri amaçlı Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda düzenlenmiş olan ve hazırlanan uygulama imar planının onaylanmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (c) bendinde; “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak” İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından,
Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyü sınırları içerisindeki 116 ada, 1 parsel numaralı 6,211.52 m2 lik taşınmaz alan üzerinde hazırlanan tadilat amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Üzümlü İlçesi Üçler Mahallesinde sulama kanalında kullanılmak üzere 160 metre 300’lük boru, Karacalar Köyü içme suyu işinde kullanılmak üzere 300 metre 63’lük boru, Bağlar Köyü sansa mezrası sulama işinde kullanılmak üzere 300 metre 200’lük borunun İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından karşılanmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Kemah İlçesi Kayabaşı Köyü ve Arduçlu arası yolun stabilize işi, Yücebelen, Maksutuşağı, Doluca, Beşikli, Konuksever ve Şahintepe Köylerine ait yayla yollarının İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yapılmasına ayrıca Cevizlik Köyü arazi yollarının su arkı geçişlerinde kullanılmak üzere 150 metre 250’lik sulama borusunun İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından verilmesine,
Söz konusu alanda bulunan askeri yapı ve tesislerin kaldırılarak yeni yerlerine yapılması işlerinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. ve 64. maddeleri gereğince İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmak üzere yapılması ve karşılığında mülkiyeti hazineye ait Atatürk Mahallesi Demiröv mevkiinde bulunan (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Lojmanları) 991 Ada, 26 parselde kayıtlı 15.004,11 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile İlimiz İzzetpaşa Mahallesi bulunan (Eski Polis Okulu) 993 ada, 67 parselde kayıtlı 12.142,98 m2 taşınmazın talep edilmesine,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; İlimiz Refahiye İlçesi Koçkaya Köyüne Bozalar Mevkiinde bulunan (Kürdik Memba) 471804-4402978, 471928-4402914, 471919-4402896, 471795-4402960 nolu içme suyu kaynağının tahsisine,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; İlimiz Üzümlü İlçesi Çamlıca Köyüne Kurnu Memba 588046-4388979, 588071-4388979, 588046-4388954, 588071-4388954 nolu içme suyu kaynağının tahsisine,
Merkez Tandırlı Köyünün arazilerinin sulamalarının yapılabilmesi için köy katkılı olarak 500 metre 200’lük borunun İl Özel İdaresi Ambar Mevcutlarından verilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Merkez Çubuklu Köyü Oluklu Mezrası yolunun İl Özel İdaresi tarafından stabilize yapılması, Türkmenoğlu Köyü içme suyu ishale hatlarının çok eski olduğundan patlaklar meydana geldiği ve su sıkıntısı olduğu, söz konusu köyün yeni içme suyu ishale hatlarının projelerinin İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından çizilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Kemah İlçesi Konuksever Köyü köy içi menfez yapımı işi için İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından gerekli inceleme yapılması ile aynı köyün sulama kanalının eski olduğundan tamir edilmesi veya İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yeniden yapılması, Kazankaya Köyü arazi yolları için ihtiyaç olan menfez yapımının İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde inceleme yapılarak söz konusu işin yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yatırım Programında bulunan İlimiz Otlukbeli İlçesi Avcıçayırı Köyü sulama işi için 10.000,00.TL ve Avcıçayırı Köyü Okul Binası bakım ve onarım işi için ayrılan 15.000,00.TL toplam 25.000,00.TL. ödeneğin Boğazlı Köyü Kanalizasyon yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması, ayrıca Avcıçayırı köyünün içme suyu deposu yapımı işinin tamamlanabilmesi için 35.000,00.-TL. ek ödeneğin Otlukbeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına gönderilmesine,
İliç İlçesi Büyükgümüşlü Köyü İçme suyunun sıkıntılı olmasından dolayı köye 2. km mesafede bulunan kaynak suyunun mevcut şebekeye bağlanması için ishale hattının İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından incelenip İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
Tercan İlçesi Edebük Köyünde bulunan Şehitler Mezarlığı yapımı işinin 250.000,00 TL ödenekle İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2017 Yılı yatırım programında yer alan İlimiz Tercan İlçesi Edebük Köyü Köy Konağı yapımı işi için ayrılan 10.000,00 TL. ödeneğin aynı köyün Cami Onarımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Tercan İlçesi Yalınkaş Köyünde yapılacak kanalizasyon işi için köy katkılı olarak 350 metre 200’lük borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarında karşılanmasına,
Tercan İlçesi İkizler Köyü mezarlık yolunun İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile yapılmasına,
Merkez Handere Köyünde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı yolun tahrip olduğu, söz konusu yolun iyileştirilmesi işinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
Merkez Yeşilçat Köyünde bulunan kanalizasyon hattının çok eski olduğu, bu nedenle Ilıdere Köy yolundan geçen hattın tamamen tahrip olmasından dolayı akan pis suyun yola geldiği, yola gelen bu pis suyun kanalizasyona bağlanabilmesi için 350 metre 150’lik borunun İl Özel İdaresi Ambar Mevcutlarından verilmesine,
Merkez Elmaköy Köyünün göze önü mevkiinden gelen içme suyu hattının çok eski olduğundan dolayı su kaybı oluştuğu, su kaybının önlenebilmesi için İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde inceleme yapılarak 50.000,00.-TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
Merkez Bahçeyazı Köyünün içme suyu deposunun tamamen kullanılmaz hale geldiğinden 75 tonluk bir adet su deposunun yapılması için 80.000,00.-TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
Üzümlü İlçesi Denizdamı Köyünün arazi ve köy yollarında bulunan su arklarının geçiş yerlerinde kullanılmak üzere 7 adet 500’lük borunun İl Özel İdaresi Ambar Mevcutlarından verilmesine,
Çayırlı İlçesi Çilli Köy Arıtaş Mezrası Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.derece heyelanlı bölge ilan edilmiş olup ancak bu mezranın yeri değiştirilememiştir. Bundan dolayı köy halkı yer değişimi ile ilgili sonuç alamadığından kendi imkanları ile heyelanlı bölge dışında kendilerine ait olan özel mülkiyetli yerlere konut yaptıkları, yeni bir yerleşim alanı olan bu yerin yollarının bakımlarının yapılabilmesi için İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına,
Çayırlı İlçesi Büyükyayla Köyü Ahmetağa Mezrası ulaşım yolu üzerinde bulunan virajın iyileştirme çalışması ile Kümbeller Mezrası yolu üzerinde bulunan virajın iyileştirme çalışmalarının İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile yapılmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Merkez Kurutilek Mahallesi Kırklar Tepesinde 1982 Yılında Ressam Mustafa AYDEMİR tarafından yapılmış olan Atatürk Portresi Restorasyon işinin İl Özel İdaresi tarafından 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinden karşılanarak Ek Yatırım programına alınarak yapılmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi 2017 Yılı içinde çok yüklü bir yatırım programının altına girmiş olduğu, İller Bankası ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek paralara güvenilerek Merkez İlçe ve İlçelerdeki Köylerin alt yapılarının yapılmasına girişilmiş, ihaleler yapılmış ve sözleşmeye bağlandığı, ancak İller Bankası’ndan borçlanma ve Maliye Bakanlığından hibe karşılığı istenilen paralar gönderilmediği, İl Özel İdaresi’nin sözleşmeye bağlanan işlerinin bitirilmesi için ve müteahhitlere olan borçlarının ödenmesi bakımından İl Özel İdaresi’ne ait Merkez ve İlçelerdeki gayrimenkullerin ayrı ayrı satışlarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi

Diğer Haberler

Tanoğlu’ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj …

ERZİNCAN’DA DEĞİŞİM ARZUSU VE İSTEĞİ KAPALI MEKÂNLARA SIĞMIYOR

Erzincan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Yüksel Çakır,  seçim çalışmaları kapsamında Halit Paşa Mahallesinde mahalle sakinleri …